Nationell förvaltningsplan för kungsörn

Förvaltningsplan för vilt, Kungsörn. ISBN 978-91-620-8649-7.