JÄRV: Instruktion för insamling av spillning

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8644-2