LODJUR: Snoking

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8640-4.