LODJUR: Områdesinventering

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8638-1.