Reduced consumption of electricity at Sundsvall hospital

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP. ISBN 978-91-620-8635-0.