Innovative pellet heating for single-family houses in Sala

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP. 978-91-620-8632-9.