Protected nature of national interest in Skövde

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP. 978-91-620-8631-2.