Pellets cheap for house owners in Kristianstad

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP. 978-91-620-8630-5.