Allemansrätten – på lätt svenska

Allemansrätten. En folder på lätt svenska. ISBN: 978-91-620-8530-8.