En vägledning för exportörer av begagnade varor

En vägledning. ISBN: 978-91-620-8496-7.