Strandskydd

En skrift om strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-8473-8.