Rening av avloppsvatten i Sverige – 2006

Broschyren redovisar utsläpp och slamkvalitet år 2006 för de kommunala reningsverken i Sverige. ISBN: 978-91-620-8372-4