Faktablad om avloppsreningsverk 200–2000 pe

Ett faktablad om avloppsreningsverk med storleken 200-2000 pe (2007). ISBN 91-620-8286-8.