Faktablad om oljeavskiljare

Ett branschfaktablad om oljeavskiljare. ISBN 91-620-8283-3.