Naturen som kraftkälla

Om hur och varför naturen påverkar hälsan. ISBN 91-620-8252-3.