Handel med utsläppsrätter

Här kan du läsa mer om utsläpp som handelsvara. ISBN 91-620-8225-6.