Fordonstvättar

Branschfaktablad. ISBN 91-620-8207-8.