Något konstigt håller på att hända med vädret – Persiska

Klimatinformation på persiska. ISBN 91-620-8144-6.