Iklim kosullarinda tuhaf seyler olmakta – Turkiska

Klimatinformation på turkiska. ISBN 91-620-8142-X.