Bridging the gap

Tidning som speglar den internationella konferensen Bridging the gap som hölls i Stockholm 2001 anordnad av Naturvårdsverket. In English. ISBN 91-620-8057-1.