Modal shift for an environmental lift?

Rapporten presenterar resultaten av forskningsprojektet ”Överflyttning av gods för att uppnå miljökvalitetsmålen? (Modal shift for an environmental lift? – MOSEL).” ISBN 978-91-620-7003-8.