Plastsatsningen – ett fritt formulerat uppdrag

En utvärdering av Naturvårdsverkets arbete 2018–2020. ISBN 978-91-620-7001-4.