Buller från finkalibriga vapen

Beräkningsmodell. Meddelande 7/1984. ISBN 91-7590-213-3.