Kemisk återvinning av plast

Teknik, flöden och miljöaspekter. ISBN 978-91-6990-2.