Om invasiva växtarter

Stöd i arbetet för en hållbar miljö i städer och tätorter. 978-91-620-6986-5.