Miljö- och klimatsamarbeten med strategiska länder finansierade av anslaget för internationellt miljösamarbete

Årsrapport för 2020. ISBN 978-91-620-6985-8.