Mängd mat och dryck via avloppet från svenska hushåll 2021

En enkätundersökning och beteendestudie. ISBN: 978-91-620-6983-4.