Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper

En statusrapport med erfarenheter och resultat från en serie möten under november 2020. ISBN 978-91-620-6982-7.