Ekonomiskt stöd för omställninggenom utbyte av fossil jungfruligplast

Slutrapport. ISBN 978-91-620-6979-7.