Miljöledning som verktyg för en hållbar plastanvändning

Att planera, genomföra, följa upp och förbättra arbete för en hållbar plastanvändning. ISBN 978-91-620-6964-3.