Drivkrafter för hållbar konsumtion på lokal nivå

Svenska kommuners roll och möjligheter. ISBN 978-91-620-6960-5.