Att använda det som finns i garderoben

En litteraturöversikt om konsumenters attityder till begagnade kläder. ISBN 978-91-620-6947-6.