Att göra mer med mindre

Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023. Reviderad 2020. ISBN 978-91-620-6946-9.