Sötvatten – förvaltning och restaurering med förändrat klimat

Slutrapport från projektet FRESHREST. ISBN 978-91-620-6942-1.