Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring

En studie om organisationsformer och samverkansprocesser i Sveriges biosfärsområden. ISBN 978-91-620-6941-4.