Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter från svensk havs- och vattenförvaltning

ISBN 978-91-620-6934-6.