Grön infrastruktur i havet

Landskapsperspektiv i förvaltningen av Sveriges marina områden. ISBN 978-91-620-6930-8.