Möjligheter till minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast i byggsektorn

Sammanställning av befintlig kunskap. ISBN 978-91-620-6923-0.