VALKMAN – värde- och kunskapsbaserad förvaltning av skogslandskapet

Värde- och kunskapsbaserade scenarier för uthålligt brukande. ISBN 978-91-620-6916-2.