Utsläpp av luftföroreningar i Sverige

Fördjupad trendanalys av historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar. ISBN 978-91-620-6915-5.