Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2019

Industrin i fokus. ISBN 978-91-620-6911-7.