Slutrapport för projektet Samförvaltning ekosystemtjänster i Helgeåns avrinningsområde

Här presenteras resultaten av forskningsprojektet Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeåns avrinningsområde. ISBN 978-91-620-6895-0