Nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

I projektet har tillsyn skett i 53 kommuner och totalt genomfördes 133 tillsynsbesök. ISBN 978-91-620-6883-7.