Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Redovisning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6879-0.