Från Rovdjursforum till Rovbase ‐ när Sverige bytte databas för rovdjursinventeringar

Rapporten beskriver bland annat vilka data som finns i Rovbase idag. ISBN 978-91-620-6878-3.