Minskad skattenedsättning av fossilt bränsle för persontransporter med inrikes sjöfart och för kraftvärmeproduktion

I denna rapport behandlas inrikes sjöfart och kraftvärmeproduktion som båda har nedsättningar av energi- och koldioxidskatten. ISBN 978-91-620-6875-2.