Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS‐föroreningar inom förorenade områden

En vägledning. ISBN 978‐91‐620‐6871‐4.