Tillämpning av bestämmelserna om det generella biotopskyddet, 2013–2017

Här redovisar vi en analys över hur bestämmelserna om det generella biotopskyddet tillämpades vid landets länsstyrelser mellan åren 2013–2017. ISBN 978-91-620-6863-9.