International evaluation of Swedish wildlife research 2003-2014

Rapporten är skriven på engelska och har svensk sammanfattning. ISBN 978-91-620-6852-3.