Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018

Här redovisas utvecklingen av territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser från 1990 till 2017.